اخبار برگزیده

مدت هاست می خواهم بگویم دوستش دارم❣

مدت هاست می خواهم بگویم
دوستش دارم❣
اما...
شما که غریبه نیستید؛
رویش را ندارم
.
می خواهم بگویم
عاشق چشمانت شده ام
اما
شرم می کنم
.
می ترسم بگویم بودنت حالم را خوب می کند،
صدایت ؛
زیباترین آهنگ شب هایم می شود
می ترسم بگویم
او هم ماندنی نباشد
.
آدم ها را که می شناسی
تا بوی دوست داشتن به مشامشان می رسد
هنوز نیامده
هوای رفتن به سرشان می زند...


مدت هاست می خواهم بگویم دوستش دارم❣

مدت هاست می خواهم بگویم دوستش دارم❣

مدت هاست می خواهم بگویم دوستش دارم❣

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها